Thursday, April 1, 2010

mapanngahas at gumagapang ang isipan

maglaro tayu ng isang laro
tawagan nating kapangyarihan...
kunwari may bola kang hawak hawak
at un bola na un ay di mo dapat mahulog
sapagkat kung mahulog ito
ito'y sasabog...
pero kung sinuman ang matamaan ng bolang ito
sila un sasabog.
pero nde lang dapat isa ang hahawak nitong bola
kundi marami dapat higit sa isa...pede dalawa
hanggang lima
o pede din sampu...
sa bolang itong madaming taon nyong hinawakan
inalagaan...
tapos merong isang taong dumating
kakaiba sa inyong lahat...
kakaiba ang itusra...manamit at magsalita...
natipuhan nyo...napagustuhang bulahin...
napansa ninyo ang bola sa kanya ng saglit.
pero hindi nya ito pinanasin...
nagulat kayung lahat dahil alam ninyo ang kapangyairhan ng bola
pero siya ay di natinag
hindi niya pinansin ang bola...pinasa nya ulit sa inyo ...mainit ang kanyang ulo...
ANG BOLA!!!ANG BOLA!!! Sigaw ninyong lahat
nasalo ng isa sa inyo ang bola...pinagpawisan kayung lahat...napaihi pa nga ang tatlo sa inyo
ang nanginginig sa galit
naisip ninyo na kailangan mawala ang taong ito dahil hindi nya alam ang kapangyarihan ng bola
dahil isa siyang mangmang....
sa tatlong napaihi sa kanilang salawal
napasigaw>>>ILAYO ANG TAONG YAN DITO!!!
inalis nila ang tao....
nilabas sa kanilang palasyo....
natakot sa kaibahan ng kanyang wika...sa kaibahan ng kanyang galaw...
pero hawak pa rin nila ang bola
bolang napapagalaw ng kanilang buhay
sa kapangyarihan ng bola...naisip nila mananahimik ang taong kanilang pinalayas...
hindi nila naisip ang kpangyarihan ng bola ay para mapasabog ang tao
mapasabo para ito ay magbago
nde mawala sa mundo...subali't hindi nila ito ginamit...dahil natakot silang
MAKITA
ANG TUNAY NA KAPANGYARIHAN NG
BOLANG HAWAK NILA

No comments:

Post a Comment